Pitkänhakulila 297-454-4-4

Kuva 1

Pitkänhakulila on yli 100 hehtaarin suuruinen yhtenäinen metsätila 40 km etäisyydellä Kuopiosta. Metsätila on helposti saavutettavissa ja sinne johtaa kantatieltä hyväkuntoinen metsäautotie. Tila rajoittuu koko pituudeltaan Pitkäjärven rannalle.

Seuraavassa esitellään kuvina tilan puustokehityksen lähihistoriaa hyödyntäen metsäsuunnitelmien ja laserkeilauksen tietoja:

Kehitysluokat, %

Tilavuus, m3ha

Puuston tilavuus, m3