Koulutus

”Kasva metsäsi mukana” digimetsäkurssi

”Kasva metsäsi mukana” -digimetsäkurssi järjestetään verkossa ja oppimateriaalina käytetään verkkokurssiaineistoja. Kurssin alussa järjestetään kuitenkin lähitapaaminen, jossa ohjeistetaan nettikurssin käytännöistä. Lisäksi kurssin päättyessä järjestetään lähitapaaminen, jossa on yhteenveto kokonaisuudesta. Kurssi tarjoaa joustavaa opiskelua metsänomistajille. Kurssilla painotetaan omaehtoista metsätaloutta, joka tarkoittaa, että metsänomistaja on tietoinen ja taitoinen nykyajan metsähallinnoinnin mahdollisuuksista ja metsänhoitotöistä. Nykyaikaiseen omaehtoiseen metsätalouden hallinnointiin liittyvät esimerkiksi puukaupan kilpailuttaminen digitaalisesti, verkkometsäsuunnitelman hyödyntäminen sekä veroilmoituksen lähettäminen sähköisesti. Kurssilla käydään lävitse taloudellisesti kestävää metsänhoitoa ottamalla huomioon metsänomistajien omat tavoitteet ja erilainen lähtötaso. Kurssi tarjoaa oppia niin uusille kuin kokeneemmille metsänomistajille. Kurssilla perehdytään metsäomaisuuden hallinnointiin ja hoitoon opintokokonaisuuden sisältämien ohjeitten avulla tekemällä itsenäisesti osa-alueisiin liittyviä kotitehtäviä, jotka opettaja arvioi yksilöllisesti.

Lisätietoa: https://opistopalvelut.fi/mikkeli/course.php?l=fi&t=9001

 

”Kasva metsäsi mukana” metsänomistajakurssi

Kurssikuvaus:

Kurssilla annetaan peruskäsitys metsänomistajan tavoitteiden mukaisesta metsänkasvatuksesta ja metsäomaisuuden hallinnoinnin vaihtoehdoista. Kurssilla käydään läpi metsänkasvatuksen perusteita ja metsänhoitotapoja, jotka keskittyvät metsien taloudellisesti kestävään hyödyntämiseen. Kurssin käyneet pystyvät hallinnoimaan metsäomaisuutta omaehtoisesti hyödyntämällä olemassa olevia verkostoja ja uusia palveluita. Kurssi soveltuu sekä uusille että kokeneemmille metsänomistajille, jotka haluavat ajankohtaisen organisaatioista riippumattoman kuvan metsäomaisuuden hoidosta ja nykyaikaisesta hallinnoinnista.

Sisältö (min. 16h):

  1. Metsänkasvatuksen tavoitteet
  2. Metsänkasvatuksen perusteet
  3. Metsäomaisuuden hoidon ja hallinnoinnin perusteet
  4. Metsänomistajien digitaaliset palvelut
  5. Kirjanpito ja verotus
  6. Metsänhoitopäätösten tekeminen
  7. Metsänhoidon ja puukaupan kilpailuttaminen ja tarkastaminen
  8. Omatoimisten metsänhoitotöiden tekeminen