Metsänomistajakurssi goes digi!

”Kasva metsäsi mukana” metsänomistajakurssia on järjestetty kaksi kertaa vuoden 2018 aikana Mikkelin kansalaisopistolla perinteisenä läsnäolokurssina. Kurssilla painotettiin omaehtoista metsätaloutta, joka tarkoittaa, että metsänomistaja on tietoinen ja taitoinen nykyajan metsähallinnoinnin mahdollisuuksista ja metsänhoitotöistä. Nykyaikaiseen omaehtoiseen metsätalouden hallinnointiin liittyvät esimerkiksi puukaupan kilpailuttaminen digitaalisesti, verkkometsäsuunnitelman hyödyntäminen sekä veroilmoituksen lähettäminen sähköisesti. Kurssilla korostettiin myös taloudellisesti kestävää metsänhoitoa ottamalla huomioon metsänomistajien tavoitteet ja erilainen lähtötaso. Nyt kurssi on mahdollista suorittaa myös ”Kasva metsäsi mukana” digimetsäkurssina.

 

Koska aikaisempi läsnäolokurssi oli jo lähtökohtaisestikin digipainotteinen ja omaehtoisuutta korostava, niin luonteva jatkumo oli siirtää kurssi myös verkko-opinnoiksi. Lisäksi nykyaikainen pedagogiikka korostaa omaehtoisuutta, elinikäistä oppimista ja yksilön tarpeiden huomioon ottamista. Näin syntyi ensimmäinen ”Kasva metsäsi mukana” digimetsäkurssi. Digimetsäkurssi rakennettiin saman kurssimateriaalin pohjalta, mutta verkkoympäristön mahdollisuudet paremmin huomioon ottaen. Kansalaisopistojen käytössä oleva peda.net järjestelmä on luonteva oppimisalusta, joka mahdollistaa tehtävien palauttamisen ja kommentoinnin, vertaistehtäviä opiskelijoiden kesken sekä linkkien, kuvien ja muun materiaalin joustavan jakamisen opiskelijoille. Suurin muutos aikaisempaan läsnäolokurssiin oli opiskelijoiden omaehtoisuuden aktivointi digitaalisin keinoin. Tämä tarkoitti etenkin omaehtoisten tehtävien suorittamisen lisääntymistä, sillä niihin voidaan antaa verkkoympäristön kautta henkilö- tai ryhmäkohtaista palautetta. Tällöin voidaan ottaa huomioon opiskelijoiden erilainen lähtötaso, erilaiset tavoitteet sekä metsätilojen erilaisuus edistäen oppimista. Tavoitteena on, että jokainen saa tarvettaan vastaavaa oppia metsiensä hoitoon.

 

”Kasva metsäsi mukana” digimetsäkurssi on meneillään Mikkelin kansalaisopistolla. Kurssia kehitetään vielä mahdollistamaan kurssitarjonta paikasta riippumattomaksi, jolloin kurssille voisi osallistua ympäri Suomen tai vaikka maailman ääristä!

Lisätietoa kurssista: https://opistopalvelut.fi/mikkeli/course.php?l=fi&t=9001

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.