Karttuva…

… on metsäomaisuuden sijoittamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen erikoistunut yritys.

… is the company specialized in forest investment, property management and developing.